• Czwartek
    03 września 2015
  • Wielkość czcionki
Wydarzenia
1
Informacja dot. odstąpienia od podpisania umowy na świadczenie usług na stanowisku asystenta rodziny
02-09-2015
INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĄPIENIA OD PODPISANIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ...
Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w Miejski-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie
01-09-2015
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE Z-ca Dyrektora Miejsko –...
Zapytanie cenowe na świadczenie usług asystenta rodziny
25-08-2015
ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro...
Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert
21-08-2015
Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację...

    Adres Kontaktowy

    Miejsko-Gminny Ośrodek
    Pomocy Społecznej
                  ul. Mickiewicza 39, 82 400 Sztum 

Online

e-mail: sekretariat@mgopssztum.pl
www.mgopssztum.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30
środa - 7.30 - 17.00
piątek - 7.30- 14.00 

TELEFONY: DYREKTOR (+48) 055 640 63 34 SEKRETARIAT (+48) 055 640 63 69 FAX (+48) 55 640 63 69