MGOPS Sztum
Powróć do: PROGRAMY

TELEMEDYCYNA

Zasłabłem... Czerwony przycisk uratował mi życie

 Od listopada 2014 r. Miasto i Gmina Sztum, za pośrednictwem MGOPS w Sztumie oferuje świadczenie usługi zapewniającej mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum telefoniczną opiekę domową tzw. teleopiekę. Teleopieka, zwana również popularnie „Guzikiem Życia” w 2015 roku miała charakter pilotażowy i z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców tą formą pomocy, Program ten nadal jest kontynuowany.

Teleopieka polega na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osób starszych i osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Bezpłatny dostęp do usługi zapewniamy wszystkim mieszkańcom, natomiast 20 pierwszych osób otrzymuje również bezpłatnie wydzierżawione urządzenia. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie jest realizatorem tego projektu.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Miasta i Gminy Sztum zainteresowanych usługą do kontaktowania się z pracownikami MGOPS w Sztumie pod numerem telefonu:

- 55-640-63-32,

lub osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, parter budynku pok. nr 5.