MGOPS Sztum
Powróć do: PROGRAMY

WSPIERAJ SENIORA

 

Ministerstwo Rodziny, pracy i polityki społecznej. Banki żywności. Unia Europejska, Europejski fundusz pomocy najbardziej potrzebującym.Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od października 2020 r. realizuje Programu MRiPS pn.  „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Każdy senior z terenu Miasta i Gminy Sztum w wieku powyżej 70 roku życia, który zdecyduje się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii i nie ma możliwości otrzymania wsparcia ze strony najbliższych, może liczyć na pomoc Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie. W szczególnych przypadkach (m.in. w przypadku braku możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby) pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

 NA CZYM POLEGA POMOC ?

Wsparcie polega w szczególności na dostarczeniu Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze lub środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior.

 JAK OTRZYMAĆ POMOC ?

  • zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11 lub
  • zadzwoń bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie pod numer 55 640 63 32 lub 55 640 63 33 lub 55 640 55 63

Pracownik MGOPS w Sztumie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie. W razie wątpliwości, zadzwoń do MGOPS w Sztumie.

UWAGA!

Z Programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 PAMIĘTAJ!

Zachowaj zasady bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Pomoc realizowana jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, który koordynowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pliki do pobrania:

Wspieraj seniora 2021
Format: pdf, 192.23 kB