MGOPS Sztum
Powróć do: POMOC SPOŁECZNA

PLANOWANE TERMINY WYPŁAT

Przewidywane terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej

ŚWIADCZENIA

WYPŁATA W DNIU KAŻDEGO MIESIĄCA

Zasiłki celowe
(termin pierwszy)

do 10

Zasiłki celowe
(termin drugi)

do 20

Zasiłki okresowe

do 22

Zasiłki stałe

do 24

Bony towarowe

do 24