Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

WYNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI

KTO JEST UPRAWNIONY DO WYNAGRODZENIA?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, opiekunem dziecka powinna w pierwszej kolejności zostać osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. W przypadku braku takich osób, opiekunem może być krewny lub osoba bliska dziecku lub jego rodzicom.

Nie zawsze jednak ustanowienie opiekuna wśród krewnych jest możliwe.

W takim wypadku sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi. Sąd może również zwrócić się o wskazanie opiekuna do placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub do schroniska, jeżeli dziecko przebywa w takiej placówce.

Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobą uprawnioną do wynagrodzenia jest osoba, która sprawuje opiekę nad osobą niesamodzielną częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na podstawie postanowienia sądu powszechnego.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA?

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 JAK PRZEBIEGO REALIZACJA ŚWIADCZENIA?

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki jest szczególnym rodzajem świadczenia z pomocy społecznej, i odbywa się według poniższych zasad:

  • świadczenie realizowane jest w postępowaniu bezdecyzyjnym;
  • w postępowaniu o udzielenie świadczenia nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego, niezbędna jest natomiast następująca dokumentacja:

- wniosek o wypłatę świadczenia,

- kopia zaświadczenia o ustanowieniu opiekunem prawnym (oryginał do wglądu - celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem),

- kopia postanowienia sądu o przyznaniu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (oryginał do wglądu - celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem);

Rozpoczęcie realizacji świadczenia następuje zgodnie z treścią rozstrzygnięcia zawartego w postanowieniu sądu o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

UWAGA!

Każdy opiekun zobowiązany jest poinformować tut. Ośrodek o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 640 63 32.

Osoba do kontaktu: Pracownik socjalny: Pani Dominika Wojnowska

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.