Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
Powróć do: UZALEŻNIENIA

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez Sąd, gdy w związku z nadużywaniem alkoholu: powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizuje małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie odwykowe jest Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kwidzynie.
Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez przyjęcie wniosku o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Miasta i Gminy Sztum przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie, zwana dalej GKRPA. GKRPA wspiera osoby i rodziny, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby dotknięte problemem uzależnienia. Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służy Mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum wsparciem w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, środa w godz. 7.30 – 17.00 oraz piątek w godz. 7.30 – 14.00. Przewodnicząca GKRPA w każdą środę w godz. 09.00 – 11.00 pełni dyżur, podczas którego udziela informacji o działalności GKRPA i możliwości podjęcia terapii. Ponadto w każdy wtorek w godz. 17.00 – 18.00 członek GKRPA pełni dyżur, który przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać informacje na temat zakresu wsparcia i pomocy świadczonej przez GKRPA w Sztumie. Raz w miesiącu wszyscy członkowie GKRPA pełnią dyżury udzielając porad oraz prowadząc rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia osoby, wobec których GKRPA prowadzi postępowanie o leczenie odwykowe. GKRPA kieruje również wnioski do biegłych lekarzy, tj. psychiatry i psychologa o wydawanie opinii orzekającej w przedmiocie uzależnienia oraz występuje do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowym w przypadku, gdy osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia.
Z wnioskiem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie o skierowanie na leczenie odwykowe może zwrócić się m.in.:
•      rodzina,
•      Komenda Powiatowa Policji,
•      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
•      placówki oświatowe,
•      kuratorzy,
•      i inni.

Procedura:
1. Wszczęcie procedury (do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpływa wniosek). Rozmowa z wnioskodawcą.
2. Rozmowa z osobą zgłoszoną (jeśli się zgłosi).
3. Zbieranie materiałów dowodowych, które mają uzasadnić, czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do skierowania sprawy do sądu.
4. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych do dokumentacji (jeśli badanie zostanie zrealizowane). Po otrzymaniu opinii biegłych, która potwierdza uzależnienie, ponownie zaprasza się osobę zgłoszoną na spotkanie z komisją.
5. Wniosek do sądu (jeśli osoba zgłoszona, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną i dodatkowo mamy uzasadnienie dla przynajmniej jednej z czterech przesłanek społecznych wskazanych w ustawie).
6. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.
7. Środki odwoławcze (gminnej komisji przysługuje prawo do wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji – sądu okręgowego).

WNIOSEK DO SĄDU O ZOBOWIAZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:
• pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia
• gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na termin wyznaczonego badania, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych
• do Sądu kierowane są wnioski, gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE
Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:
• oddalić wniosek, gdy stwierdzi, że osoba nie jest uzależniona od alkoholu;
• wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego, jeżeli zachodzą do tego przesłanki;
• Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego;
• zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba ponownie może być zgłoszona do Komisji

Jeśli w toku prowadzonych spraw członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie powezmą podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej, powiadamiają o tym Policję lub Prokuraturę (zgodnie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej), w tym wszczynają procedurę „Niebieskie Karty”.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera działający w jej ramach Punkt Konsultacyjny „Krokus”, w ramach, którego dyżury pełnią: radca prawny w 2, 3 i 4 poniedziałek miesiąca w godz. 14.00-16.00 tel. 698 361 175, psychoterapeuta uzależnień w każdy wtorek miesiąca w godz. 8.00-12.00 i każdy czwartek miesiąca w godz. 14.00 do 19.00 tel. 500 005 570 oraz psycholog w każdy wtorek miesiąca w godz. 8.30-15.30 tel. 695 981 275.
Zapraszamy do siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjnego „Krokus”, które mieszczą się w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39 (budynek Urzędu Miasta i Gminy Sztum), wejście od strony parkingu.

Kontakt:
Małgorzata Kozłowska – Przewodnicząca, tel. 55 640 63 34, e-mail: m.kozlowska@mgopssztum.pl
Agnieszka Chmielewska – Inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, tel. 55 640 63 42, e-mail: a.chmielewska@mgopssztum.pl

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o leczenie odwykowe.odt
Format: odt, 10.57 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.