Środa, 04 października 2023
Imieniny: Rozalia, Franciszek, Konrad
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: UZALEŻNIENIA

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez Sąd, gdy w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie odwykowe jest Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kwidzynie.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez przyjęcie wniosku o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Miasta i Gminy Sztum przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie, zwana dalej GKRPA. GKRPA wspiera osoby i rodziny, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby dotknięte problemem uzależnienia. Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służy Mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum wsparciem w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, środa w godz. 7.30 – 17.00 oraz piątek w godz. 7.30 – 14.00. Przewodnicząca GKRPA w każdą środę w godz. 09.00 – 11.00 pełni dyżur, podczas którego udziela informacji o działalności GKRPA i możliwości podjęcia terapii. Ponadto w każdy wtorek w godz. 17.00 – 18.00 członek GKRPA pełni dyżur, który przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać informacje na temat zakresu wsparcia i pomocy świadczonej przez GKRPA w Sztumie. Raz w miesiącu wszyscy członkowie GKRPA pełnią dyżury udzielając porad oraz prowadząc rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia osoby, wobec których GKRPA prowadzi postępowanie o leczenie odwykowe. GKRPA kieruje również wnioski do biegłych lekarzy, tj. psychiatry i psychologa o wydawanie opinii orzekającej w przedmiocie uzależnienia oraz występuje do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowym w przypadku, gdy osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia.

Z wnioskiem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie o skierowanie na leczenie odwykowe może zwrócić się m.in.:

  • rodzina,
  • Komenda Powiatowa Policji,
  • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • placówki oświatowe,
  • kuratorzy.

 

Procedura:

1. GKRPA wzywa osobę na rozmowę, której dotyczy wniosek mającą na celu m.in. zmotywowanie do podjęcia leczenia.

2. Zebranie materiału dowodowego (informacja z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie, informacja z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie).

3. Skierowanie osoby zgłoszonej do GKRPA na badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.

4. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym.

5. Złożenie przez GKRPA wniosku do Sądu Rejonowego w Kwidzynie o wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe. Do wniosku GKRPA dołącza dokumentację zebraną w sprawie podczas prowadzonego przez nią postępowania.

6. Orzeczenie Sądu o obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Sąd wzywa osobę, w stosunku, do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu, we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku.

 

Obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. O ustaniu obowiązku poddania się leczeniu przed upływem wskazanego okresu decyduje Sąd na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu leczącego, kuratora, prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba leczona przebywa. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu, ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustania.

Jeśli w toku prowadzonych spraw członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie powezmą podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, powiadamiają o tym Policję lub Prokuratora (zgodnie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), w tym wszczynają procedurę „Niebieskie Karty”.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera działający w jej ramach Punkt Konsultacyjny „Krokus”, w ramach, którego dyżury pełnią: radca prawny w 2, 3 i 4 poniedziałek miesiąca w godz. 14.00-16.00 tel. 698 361 175, psychoterapeuta uzależnień w każdy wtorek miesiąca w godz. 8.00-12.00 i każdy czwartek miesiąca w godz. 14.00 do 19.00 tel. 500 005 570 oraz psycholog w każdy wtorek miesiąca w godz. 8.30-15.30 tel. 695 981 275.

Zapraszamy do siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjnego „Krokus”, które mieszczą się w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39 (budynek Urzędu Miasta i Gminy Sztum), wejście od strony parkingu.

 

Kontakt:

Małgorzata Kozłowska – Przewodnicząca, tel. 55 640 63 34, e-mail: m.kozlowska@mgopssztum.pl

Agnieszka Chmielewska – Inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, tel. 55 640 63 42, e-mail: a.chmielewska@mgopssztum.pl

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o leczenie odwykowe
Format: pdf, 169.11 kB
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.