Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

 

POMOC UDZIELANA OSOBOM BEZDOMNYM

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

ZASADY UDZIELANIA SCHRONIENIA

 

Tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udziela się osobie bezdomnej, tj. „osobie niezamieszkującej w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów

i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowanej na pobyt stały, w rozumieniu przepisów ewidencji ludności, a także osobie niezamieszkującej w lokalu mieszkalnym i zameldowanej na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”, po wcześniejszej ocenie możliwości zapewnienia schronienia w postaci ogrzewalni czy noclegowni.

Tymczasowego schronienia udziela się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie schronienia, złożonego za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie (MGOPS) zgodnie z miejscem aktualnego pobytu osoby bezdomnej. Wniosek może zgłosić także inna osoba (za zgodą osoby zainteresowanej) lub świadczenie może być przyznane z urzędu (za zgodą osoby zainteresowanej).

Tymczasowego schronienia udziela się osobie bezdomnej, której dane osobowe potwierdza się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (w szczególności dowodu tożsamości w przypadku obywateli polskich lub karty pobytu w przypadku cudzoziemców) lub za pomocą środków dowodowych podjętych zgodnie z przepisami KPA, w tym na podstawie oświadczenia strony.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na podstawie decyzji administracyjnej, która jest wydawana przez Dyrektora MGOPS lub inną upoważnioną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum osobę, na podstawie dokumentów skompletowanych przez MGOPS.

Podstawą pobytu osoby bezdomnej w schronisku jest decyzja o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, określająca rodzaj placówki: schronisko dla osób bezdomnych albo schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i wskazująca konkretną placówkę.

Decyzje w sprawie przyznania tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - wydawane są po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i na podstawie zgromadzonej dokumentacji, w tym - po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego część I lub część IV.

 

ZASADY USTALANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKU

 

Wysokość odpłatności za pobyt osoby bezdomnej w schronisku lub w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz zwolnienie częściowe lub całkowite z ponoszenia odpłatności odbywa się na podstawie powołanych we wstępie przepisów prawnych oraz Uchwała Nr XIV.90.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Zgodnie z art. 97 ust. 1a, ustawy o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.

Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia jaką wnosi osoba kierowana nie może być wyższa od dochodu osoby kierowanej, jak również nie może przekraczać miesięcznego kosztu jej pobytu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat, ze względu na:

- konieczność ponoszenia zwiększonych, udokumentowanych wydatków na leki oraz zakup niezbędnych artykułów sanitarnych,

- wysokie i udokumentowane koszty związane z leczeniem i rehabilitacją,

- zdarzenia losowe,

- inne wysokie uzasadnione i udokumentowane wydatki, z których wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności zgodnie z przyjętymi zasadami.

Częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony.

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia należy wpłacać w formie i w terminie określonym decyzją administracyjną przyznającą świadczenie wydaną przez uprawniony organ.

Decyzję w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat podejmuje Dyrektor MGOPS lub inna upoważniona osoba.

 

  • Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MGOPS w pokoju nr 6 lub pod nr tel. 55 640 6367.

Rejestr miejsc udzielający tymczasowego schronoienia dostępny jest pod adresem:

 https://uwgdansk.bip.gov.pl/rejestry-wps/rejestr-placowek-udzielajacych-tymczasowego-schronienia.html

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.