Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

ASYSTENT RODZINY I RODZINA WSPIERAJĄCA

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi mogą skorzystać z pomocy w formie asystenta rodziny, bądź zostać objęte pomocą rodziny wspierającej.

Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, sąd i inne).

Szczegółowe zadania asystenta rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do których należy m. in.:

 • diagnozowanie problemów rodziny poprzez zapoznanie się z dokumentacją rodziny – wywiad środowiskowy;
 • określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów i potrzeb;
 • przygotowanie planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod bezpośredniej pracy z rodziną;
 • motywowanie rodziny do podjęcia współpracy i działań zmierzających do pokonywania występujących problemów;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz uzyskaniu zatrudnienia;
 • pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny poprzez organizowanie dla dzieci miejsc w placówkach oświatowych;
 • pomoc w poprawie sytuacji mieszkaniowej;
 • współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rodzin i dzieci;
 • współpraca z różnego rodzaju służbami tj. pracownikiem socjalnym, kuratorem, policją, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem;
 • wspieranie rodzin w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • informowanie o możliwości skorzystania z różnych form pomocy finansowej i materialnej;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie  przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi jej wychowanie dzieci. Rola asystenta polega na aktywnym wspieraniu rodziny, w której występują problemy trudne do samodzielnego przezwyciężenia.

W związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" zwiększyła się rola asystenta rodziny, który również ma za zadanie koordynowanie poradnictwa dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zakres poradnictwa obejmuje: przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcie psychologiczne, pomoc prawną (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. W tym przypadku koordynacja asystenta polega na opracowywaniu wspólnie z rodzicami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz zastępowaniu ich przez asystenta w załatwianiu różnych spraw, na żądanie rodziców, na podstawie upoważnienia.

Rodziny, które chcą skorzystać z koordynacji wsparcia podejmowanego przez asystenta powinny złożyć wniosek do kierownika ośrodka pomocy społecznej wraz z zaświadczeniem stwierdzającym ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydanym przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Rola rodziny wspierającej jest podobna do asystenta, choć ten jest pracownikiem ośrodka pomocy społecznej, a rodzina wspierająca pracuje społecznie.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Można np. w ramach organizacji czasu wolnego zabrać dzieci z niewydolnej wychowawczo rodziny do kina, albo pomóc im w nauce. Natomiast w stosunku do dorosłych, czyli rodziców (opiekunów), rolą rodziny wspierające może być nauczenie ich prowadzenia gospodarstwa domowego czy zarządzania budżetem.

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do  Ośrodka Pomocy Społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka sporządzonego na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

 • Istnieje problem alkoholowy,
 • Nie ma stałego źródła utrzymania,
 • Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
 • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.